Orange Helpers

  • narrow screen resolution
  • wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Orange Helpers
Chung tay giúp đỡ các gia đình nạn nhân chất độc màu da cam. Hãy đọc thêm về Sứ mệnh của chúng tôi.
Home Sứ mệnh Quá trình hình thành của tổ chức
Quá trình hình thành của tổ chức In Email

Robert Schuessler và Phan Thị Truyền là hai trong số các thành viên đã tham gia Hành Trình Cam, đi bộ từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào tháng Tư, tháng Năm, năm 2008. Chuyến bộ hành, với mục đích là để ủng hộ cho trẻ em nạn nhân chất độc màu da cam sống rải rác trên suốt cuộc hành trình, và  cũng để giới thiệu về hoàn cảnh của các gia đình nạn nhân ở Việt Nam, đã là cảm hứng cho họ trong ý tưởng xây dựng một Tổ chức phi chính phủ để giúp đỡ cho các gia đình này. Và vào tháng 9 năm 2008, Orange Helpers đã được đăng ký thành một tổ chức phi chính phủ theo đạo luật của Tiểu Bang Illinois của Mỹ.

Ông Schuessler đã từng có một tổ chức kinh doanh tại Mỹ và cũng có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động trợ giúp nhân đạo, hiện đang làm việc với các Tổ chức phi chính phủ của Mỹ về các vấn đề phát triển cộng đồng, giáo dục và xã hội hóa trẻ em nghèo, cũng như trong việc phát triển kinh doanh nhỏ. Cô Truyền là một nhà báo được đào tạo bài bản và sinh ra ở tỉnh Phú Yên.

Nhờ nền tảng và sự hiểu biết về địa phương tỉnh Phú Yên, và do vào số lượng các nạn nhân chất độc màu da cam, trong khi có rất ít các tổ chức NGO làm việc tại đó, nên Orange Helpers quyết định tập trung hoạt động tại đây.

 

Đóng góp hảo tâm

Donations are tax-deductible. 
Orangehelpers is a 501(c)3 organization.  All dontations are tax-deductible to the extent permitted by law.
Orangehelpers Tax ID is 26-3328522.

Chọn ngôn ngữ

EnglishTieng Viet

Thành viên đăng nhập

Thông số trang chủ

Hệ điều hành : Linux s
Phiên bản PHP : 5.3.29
Phiên bản MySQL : 5.6.28-76.1-log
Thời gian : 07:23
Caching : Tắt
Nén dữ liệu : Tắt
Số lần xem bài viết : 268593